bł. Salvio Huix Miralpeix

(1877-1936)

Błogosławiony Salvio Huix Miralpeix ( 1877- 1936 ) – Urodził się w 1877 roku w Katalonii. W 1903 r. został wyświęcony na kapłana, a po czterech latach pracy wstąpił do istniejącej w Vic Kongregacji Oratorium. Tam gorliwie oddawał się dziełom miłosierdzia, posłudze w konfesjonale i na ambonie, podejmując także wykłady z duchowości w diecezjalnym seminarium.

W 1928 roku został wyświęcony na biskupa i mianowany administratorem diecezji Ibiza, gdzie pozostał przez następne 7 lat. Tuż przed wybuchem wojny domowej w Hiszpanii, w styczniu 1935 roku, został mianowany biskupem diecezji Llerida.

Niedługo przed aresztowaniem oddał przyjacielowi swój krzyż biskupi i polecił przekazać go papieżowi Piusowi XI z zapewnieniem, że oddał swoje życie za Ojca Świętego, będąc całkowicie wiernym Chrystusowi i Kościołowi. Aresztowany dobrowolnie 3 lipca 1936r. W więzieniu ciągle pełnił posługę pasterską, zachęcając współwięźniów do wytrwałości, słuchając ich spowiedzi i prowadząc modlitwy.

5 sierpnia 1936 roku dwudziestu księży-więźniów zostało wywiezionych na cmentarz. Tam, jeden po drugim, zostali rozstrzelani. Biskup Salvio poprosił, aby mógł umrzeć ostatni. Dzięki temu mógł do końca pocieszać, umacniać i rozgrzeszać męczenników opuszczających ten świat. Został beatyfikowany 13 października 2013 roku wraz z 521 ofiarami wojny domowej w Hiszpanii.