Marco Guillen CO
revmarcoguillen@gmail.com

Via di Parione, 33-00186 Roma
Italia
Tel. +39 06 6892537

 

Ze względu na absolutną autonomię i wolność od jurysdykcji nad Kongregacją Oratorium św. Filipa Neri, a także ze względu na nieistnienie centralnego zarządu, w którym nie ma nikogo, kto byłby Przełożonym Generalnym, Stolica Apostolska zarezerwowała sobie władzę bezpośredniego czuwania nad Kongregacjami. Prawo to wykonuje przez swego Delegata.

Delegat jest stróżem powszechnego prawa Kościoła i własnych praw Oratorium. Troszczy się on, aby nigdy nie ustały przestrzeganie Konstytucji i wierność wobec ducha Ojca Założyciela. Urząd swój spełnia w zakresie czasu i uprawnień sobie powierzonych (Kan. 305 §2).

Delegat Stolicy Apostolskiej pełni obowiązki kanonicznego Wizytatora Oratorium św. Filipa.

Delegata wybiera się na Kongresie według norm ustalonych dla wyboru Prokuratora i zatwierdza go Stolica Apostolska. Urząd jego trwa sześć lat, a po upływie tego czasu jeden raz może być ponownie wybrany.

(Statuty Generalne Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri pkt.65-68)