• Ferrán Colás Peiró: Hiszpania – Sekretarz
  • Bruno Gonçalves: Włochy I i Francja
  • Luciano Giuseppe Bella: II Włochy
  • Mateusz Kiwior: Polska
  • Philipp Maria Karash: Niemcy, Szwajcaria, Austria, Holandia i Litwa
  • Daniel Utrecht: Anglia, Kanada i RPA
  • Guillermo Mendez Garduno: Ameryka Łacińska I
  • Roberto Umberto Romo Pantoja: Ameryka Łacińska II
  • Michael Palud: Jamajka, USA

 

Deputacja jest stałym organem Konfederacji, który z urzędu i w zastępstwie Kongresu Generalnego dba o dobro wspólne i całość Konfederacji.

Kongres Generalny, zgodnie z prawem, wybiera w tajnym głosowaniu członków, którzy reprezentują różne języki lub regiony. Oni to stanowią Deputację Permanentną aż do następnego Kongresu Generalnego.

Ponieważ Deputacja Permanentna nie jest we właściwym tego słowa znaczeniu organem zarządzania, lecz jest ciałem moralnym, ustanowionym w celu doradczym i koordynacyjnym, z konieczności nie posiada, ściśle mówiąc, przełożonego, który mógłby coś czynić we własnym imieniu. Deputaci są wobec siebie równi.

Deputacja wraz z Prokuraturą, stosownie do prawa, ma swą siedzibę w Rzymie. Faktycznie winna się zbierać wtedy, gdy jest to konieczne dla wypełnienia czynności, jakie do niej należą, z reguły natomiast zbiera się przynajmniej raz w roku oraz wtedy gdy większa część Deputatów o to prosi.

(Statuty Generalne Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri pkt.47-50)