MODUS PROCEDENDI:  KONGRESY GENERALNE.

 

Wprowadzenie: Kongres Generalny jest zgromadzeniem wszystkich Kongregacji Oratorium, (SG 38), jest najwyższą władzą i reprezentacją Konfederacji. Dlatego wymaga specjalnego traktowania, aby rozwój dynamiki kongresowej przebiegał w sposób prawny i efektywny (SG. 5 i 38).

Na Kongres mogą być zaproszone osoby nie należące do Konfederacji jeżeli uzna się to za stosowne, właściwe lub wymagane. Osoba zaproszona będzie uczestniczyć w Kongresie wyłącznie w charakterze eksperta lub słuchacza. W każdym wypadku podczas głosowań nie będzie obecna w sali kongresowej.

Kongres Generalny w 2012 roku postanowił i poprosił Deputację Permanentną o wypracowanie norm, które pomogą w funkcjonowaniu Kongresu, ułatwią procedury i formy rozwiązywania sytuacji, które mogą zaistnieć (SG 43 *2, i 51 *1).

 

PRZYGOTOWANIE KONGRESU

Zwołanie
 1. Kongres zostanie zwołany we właściwym czasie przynajmniej na rok przed rozpoczęciem listem (dokumentem) oficjalnym O. Prokuratora Generalnego z załączonymi stosownymi wskazówkami, które będą wzięte pod uwagę, szczególnie terminy prezentacji nazwisk uczestników kongresu, ostateczny termin do zmian nazwisk wcześniej wysłanych i także liczba uczestników.

 

Należy wziąć pod uwagę to roczne wyprzedzenie tak odnośnie spraw i tematów zwyczajnych, które będą podnoszone na Kongresie, jak i tez nadzwyczajnych albo szczególnie ważnych zwłaszcza jeżeli odnoszą się do spraw prawnych lub legislacyjnych. Kongregacje winny je znać przynajmniej w czasie określonym przez Statuty Generalne (SG 41 *8, 42, i 43 *1).

 1. Kongregacje które nie mogą uczestniczyć przez żadnego ze swoich członków mogą to uczynić przez delegacje. Uczestnik Kongresu delegowany przez inną Kongregację, jeżeli jest już członkiem (Kongresu) ze swojej Kongregacji nie może mieć podwójnego prawa głosu (SG 40).

 

 1. Deputaci Permanentni są odpowiedzialni za swoje sektory lub Regiony językowe, aby ułatwić Prokuratorowi Generalnemu wszystko związane z akredytowaniem członków Kongregacji, którzy będą uczestniczyć w Kongresie.

 

Regiony  są zorganizowane przez następujące grupy Kongregacji: 

  • łnocne Włochy i Francja: GÉNOVA – BRESCIA – BOLONIA –VICENZA– BIELLA – TURYN – MONDOVÍ – VERONA – CHIOGGIA – NANCY (Francja) –  DIJÓN (Francja) – HYÉRES (Francja).
  •  Południowe Włochy: ROMA – NEAPOL – PALERMO – GUARDIA SANFRAMONDI – FLORENCJA – PERRUGIA – ACIREALE – CAVA DEI TIRRENI – ACICATENA – PRATO.
  •  Hiszpania: BARCELONA – GRACIA (Barcelona) – VIC (Barcelona) – TUDELA (Navarra) – ALCALÁ DE HENARES (Madryt) – GETAFE (Madryt) – ALBACETE – SEVILLA – SALTERAS (Sevilla) – PALMA (Majorka) – PORRERAS (Majorka) – SÓLLER (Majorka).
  •  Anglia, Kanada, Południowa Afryka: -BIRMINGHAM – LONDYN – OXFORD – TORONTO – OUDTSHOORN- PORT ELISABETH.
  •  Niemcy, Austria, Szwajcaria, Litwa: LEIPZIG – MÜNCHEN – FRANKFURT AM MAIN – AACHEN – DRESDEN – HEIDELBERG – HANNOVER – WIEDEŃ – ZÜRICH – MAASTRICHT- WILNO- AUFHAUSSEN.
  •  Polska: GOSTYŃ – TARNÓW – STUDZIANNA – BYTÓW – RADOM – TOMASZÓW MAZOWIECKI – POZNAŃ – CELLE (Niemcy).
  •  Stany Zjednoczone: ROCK HILL – PITTSBURGH – MONTEREY –  BROOKLYN – NEW BRUNSWICK– PHILADELPHIA – NEW YORK.
  •  Ameryka Południowa I: PUEBLA (Meksyk) – LA PROFESA (Meksyk) – SAN MIGUEL DE ALLENDE (Meksyk) – GUANAJUATO (Meksyk) – LEÓN (Meksyk) – ORIZABA (Meksyk) – TLALNEPANTLA (Meksyk) – SAN PABLO (Meksyk) – PHARR (USA) – NTRA. SRA. DE LA PAZ (Meksyk) – MÉRIDA (Meksyk).
  •  Ameryka Południowa II: SAN JUAN DE PASTO (Kolumbia) – IPIALES (Kolumbia) – BOGOTÁ (Kolumbia) – SAN JOSÉ (Costa Rica) – VILLA ALEMANA (Chile) – SAO PAULO (Brazylia) – MERCEDES (Argentyna).

 

 1. Zostanie utworzone biuro – sekretariat do spraw Kongresu, odpowiedzialne za wszystko co związane jest z organizacją i właściwym funkcjonowaniem Kongresu.

 

Przyjęcie, identyfikacja i prezentacja
 1. Identyfikatory zostaną przekazane uczestnikom w dniu rozpoczęcia (przyjazdu). Należy przedstawić wymaganą dokumentację (akredytację) ze strony Kongregacji, w imieniu której się uczestniczy. Razem z identyfikatorem każdy kongresista otrzyma dokumentację, listę uczestników i inne materiały na Kongres. Lista uczestników powinna być wywieszona (upubliczniona) w czasie Kongresu.

 

 1. W dniu przyjęcia (rozpoczęcia) każdy Deputat Permanentny przedstawi swój Region i akredytowanych uczestników Kongresu ze swojego sektora.

 

KONGRES

 Otwarcie Kongresu
 1. Skład Prezydium otwarcia Kongresu. Przewodniczy Sekretarz Deputacji Permanentnej i uczestniczą wszyscy Deputaci Permanentni, którzy sprawują funkcje urzędników Kongresu w czasie jego trwania (od rozpoczęcia aż do zakończenia), dla swojego regionu, będąc odpowiedzialnymi za koordynację swojego sektora językowego lub regionalnego i za przedstawienie (po konsultacji) kandydatów na członków Deputacji Permanentnej na następne sześciolecie.

 

 1. Najmłodszy uczestnik Kongresu zostanie wybrany jako Sekretarz tymczasowy aż do wyboru Sekretarza Kongresu.

 

 1. Na początku Przewodniczący Prezydium skieruje pozdrowienie do Zgromadzenia Kongresowego i poprowadzi modlitwę wstępną, prosząc o wsparcie Ducha Świętego.

 

Po modlitwie ogłosi oficjalne otwarcie i ukonstytuowanie się Kongresu jeżeli będzie obecna większość bezwzględna Kongregacji ; następnie będą odczytane otrzymane pozdrowienia skierowane do Kongresu; po odczytaniu pozdrowień zostanie przedstawione kalendarium, porządek obrad i dynamika Kongresu.

Głosowania. Wybór urzędników Kongresu i Konfederacji
 1. Zostaną dokonane na pierwszej sesji Kongresu. Należy określić wymagane kworum dla poszczególnych głosowań: Urzędnicy Kongresu, Urzędnicy Konfederacji i rożnych propozycji. We wszystkich głosowaniach, aby wybrać Urzędników Kongresu i Konfederacji będzie się postępować według określeń prawa kanonicznego i prawa własnego: głosowanie tajne na każdy urząd i zostaje wybrany kto otrzymał wymaganą większość (SG. 45 *1, i 46 *2).

 

 1. Zostaną wybrani w następującym porządku:
  1. Przewodniczący Kongresu, przez większość bezwzględną (Kan 119).
  2. Dwaj Skrutatorzy, zwykłą większością głosów (SG 45 *1).
  3. Sekretarz Kongresu, zwykłą większością głosów (SG 45 *1).

 

Mogą być przeprowadzone głosowania sondażowe na urzędy Przewodniczącego i Sekretarza Kongresu jak również na urzędy Konfederacji, Delegata Stolicy Apostolskiej, Prokuratora Generalnego, Postulatora Generalnego i Deputatów.

W wyborach na Przewodniczącego Kongresu jeżeli nikt nie osiągnie większości bezwzględnej w pierwszym głosowaniu, przeprowadzi się drugie głosowanie, jeżeli będzie potrzebne trzecie, w tym będą kandydatami tylko dwaj, którzy otrzymali najwięcej głosów w drugim głosowaniu. W przypadku równej ilości głosów będzie kandydatem lub zostanie wybrany starszy w Konfederacji i później starszy wiekiem.

Skrutatorami w wyborach na Przewodniczącego będą dwaj najstarsi Deputaci z Sekretarzem Deputacji Permanentnej, który przewodniczy wyborom. Wybrany Przewodniczący poprowadzi pozostałe wybory. Przeprowadzone te wybory Przewodniczący skonsultuje i przedstawi Kongresowi  potrzebę mianowania pomocników, współpracowników, audytorów lub doradców Przewodniczącego, których będzie mógł wybrać dowolnie, a Kongres ich autoryzuje przez głosowanie większością bezwzględną. Należy do Przewodniczącego przedstawić kandydatów do tych funkcji (SG 45 *2.)

Inne głosowania
 1. W głosowaniach, które nie odnoszą się do osób, wymaga się przynajmniej większości bezwzględnej, chyba że Kongres określi inne warunki stosownie do ważności sprawy. W każdym wypadku Przewodniczący ma potwierdzić podjęte postanowienie Na przedostatniej lub w innym momencie kongresu podda się głosowaniu propozycje uczestników kongresu przedstawione podczas wystąpień. Propozycje nie zaaprobowanie nie będą brane pod uwagę w redakcji Dokumentu Końcowego Kongresu.

 

Propozycje przedstawione, uargumentowane i przedyskutowane zostaną przedstawione Zgromadzeniu. Przewodniczący jest odpowiedzialny za przedstawienie ich do głosowania.

W sesjach głosowania głos powinien być oddany osobiście w sposób bezwarunkowy i określony przez uprawnionego uczestnika kongresu.

Sprawozdania
 1. Podczas drugiej sesji Kongresu zostaną przedstawione sprawozdania Urzędników Konfederacji i Delegata Stolicy Apostolskiej z kończącego się sześciolecia. Wystąpią w następującej kolejności:
  1. Sekretarz Deputacji Permanentnej.
  2. Delegat Stolicy Apostolskiej.
  3. Prokurator Generalny.
  4. Postulator Generalny.
  5. Archiwista Konfederacji.

 

Aby ułatwić dialog i dyskusje na temat przedstawionych sprawozdań, zostaną wcześniej przedstawione na piśmie i przetłumaczone, przynajmniej na język ojczysty sprawozdawcy i na język włoski dla każdego uczestnika kongresu.

Liturgia i duchowość
 1. Momentami szczególnie znaczącymi i wymagającymi odpowiedniego przygotowania powinny być: sprawowanie Eucharystii, modlitwa i medytacja poranna, oratorium wieczorne. Powinniśmy mieć na uwadze naszą tożsamość oratoryjną, która daje nam szczególne miejsce w kościele i której korzenie sięgają oratorium, miejsca przeznaczonego na modlitwę, gdzie nasz Ojciec Filip rozpoczął spuściznę, którą nam zostawił jako swoim synom.

 

Wskazujemy następujące momenty modlitwy wspólnej.

  • Laudesy i osobista medytacja. Przewodniczą ci którzy byli Deputatami w swoich grupach językowych lub regionach.
  • Eucharystie. Koncelebry będą przygotowane przez grupy językowe, do której należy główny celebrans.
  • Będą przewodniczyć:
    • Msza na rozpoczęcie, o Duchu Świętym: O. Sekretarz Deputacji Permanentnej.
    • Msza o Matce Bożej, Matce Oratorium: Delegat Stolicy Apostolskiej.
    • Msza za zmarłych z Konfederacji: O. Prokurator Generalny.
    • Msza niedzielna, która wypadnie w czasie Kongresu: O. Przewodniczący Kongresu.
    • Msza o św. Filipie Neri: J. E. Kardynał Prefekt CIVCSVA. Lub zaproszony biskup oratorianin. Celebrację przygotowuje jeden z regionów, który jeszcze tego nie czynił.
    • Msza o powołania: wybrany O. Wizytator. Przygotowuje celebrację jeden z sektorów lub regionów, który jeszcze nie czynił tego.
    • Msza św. Dziękczynna na zakończenie; wybrany O. Prokurator Generalny.
  • Oratorium wieczorne. Będzie przygotowane przez sektor lub region odpowiedzialny za przygotowanie Eucharystii tego dnia.
  • Dzień skupienia. Byłoby dobrze poświęcić jeden dzień na skupienie, Adorację Eucharystyczną i duchowość filipińską.

 

Audiencja papieska
 1. W kalendarzu Kongresu zarezerwuje się środę, aby uczestniczyć w audiencji papieskiej. Aby pozdrowić Ojca świętego i wyrazić mu posłuszeństwo i wierność rodziny oratoryjnej, w imieniu całego Kongresu podejmie się starania, aby mogli to zrobić: Przewodniczący Kongresu, Delegat Stolicy Apostolskiej, Prokurator Generalny, Sekretarz Deputacji Permanentnej i Postulator Generalny.

 

Nawiedzenie grobu świętego Filipa w kościele Santa María in Vallicella
 1. Również zarezerwuje się w kalendarzu Kongresu nawiedzenie pierwszej Kongregacji, która przechowuje ciało św. Filipa, gdzie zostanie odprawiona Msza św.

 

Akta Kongresu i Dokument Końcowy
 1. Na ostatniej sesji dokona się czytania Akt Kongresu, aby je zatwierdzić, wskazówek praktycznych i Dokumentu Końcowego, który streszcza obrady i daje wskazówki na zaczynające się sześciolecie (SG 41 *5).

 

Zakończenie Kongresu i modlitwa
 1. Przewodniczący zakończy Kongres dziękczynnym TE DEUM za otrzymane owoce i prosząc o wypełnienie powziętych zobowiązań.

 

CZAS PO KONGRESIE

 1. Deputacja Permanentna będzie odpowiedzialna, aby wysłać osobiście każdemu uczestnikowi Kongresu Generalnego wszystko to co zostało na kongresie zaaprobowane.

 

4 października 2018 roku Kongres Generalny postanowił, że dyrektorium „modus procedendi dla przygotowania Kongresu” zostaje przyjęte jako dokument zawierający ogólne linie przewodnie i orientacje, i może być, jeżeli jest to konieczne, aktualizowane przez Deputację Permanentną.