Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Poznaniu

Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Poznaniu na Świerczewie erygowana przez Stolicę Apostolską w 1999 r. sięga swoimi korzeniami do pierwszej Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri założonej w Poznaniu na Śródce przez Ks. Stanisława Grudowicza, działającej od XVII do XIX wieku.

Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w nawiązaniu do historycznej obecności filipinów w Poznaniu oraz potrzeby objęcia duszpasterską troską mieszkańców części Poznania, dekretem z dnia 21 września 1969 roku, L.dz. 8023/69 erygował Ośrodek Duszpasterski w Poznaniu – Świerczewie i księżom filipinom przybyłym ze Świętej Góry w Gostyniu powierzył opiekę duszpasterską nad kaplicą cmentarną przy ul. Samotnej i Ośrodkiem Duszpasterskim pw. NMP Matki Kościoła. Ośrodek Duszpasterski powstał z części parafii pw. Świętej Trójcy na Dębcu i skupiał około trzech tysięcy wiernych. Księża filipini rozpoczęli już pracę duszpasterską od 1 września 1969 r. Pierwszymi duszpasterzami ośrodka byli: ks. Wacław Szymczak COr i ks. Marian Kara COr (dekret Arcybiskupa Poznańskiego Antoniego Baraniaka z dnia 13 sierpnia 1969 r.,  L.dz. 7595/69). W 1971 r. rozpoczął pracę duszpasterską w Poznaniu ks. Kazimierz Wasela COr, który otrzymał dekret od Arcybiskupa Poznańskiego Antoniego Baraniaka z dnia 9 sierpnia 1971 r., L.dz. 6893/71. Ks. Kazimierz Wasela COr delegowany przez filipinów pełnił funkcję rektora Ośrodka Duszpasterskiego, a następnie proboszcza parafii pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu i był budowniczym świątyni parafialnej.

W połowie lat siedemdziesiątych władze miasta Poznania zawiadomiły filipinów o zamiarach rozbudowy więzła kolejowego w rejonie cmentarza przy ul. Samotnej. Ks. Kazimierz Wasela COr wystąpił wtedy o teren zamienny na przeniesienie istniejącej kaplicy w nowe, dogodne miejsce. Z dwóch propozycji, wskazanych przez władze miasta został wybrany teren położony między ulicami Kołłątaja, Okrzei, Krzywickiego i Wróblewskiego. Wiosną 1976 roku zostały poczynione pierwsze próby przygotowania koncepcji kościoła, jego lokalizacji i planu realizacyjnego. Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak pismem z dnia 25 czerwca 1976 r., upoważnił ks. Kazimierza Waselę COr do przedstawienia projektu kościoła pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu – Świerczewie państwowym władzom budowlanym. Przedstawiony plan został zatwierdzony przez Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Poznaniu decyzją nr GP-VI-11/76 z dnia 18.01.1977 r. Kuria Metropolitalna w Poznaniu pismem z dnia 19 kwietnia 1977 r., upoważniła ks. Kazimierza Waselę COr, rektora ośrodka duszpasterskiego w Poznaniu – Świerczewie do przejęcia ziemi pod budowę kościoła parafialnego między ulicami Kołłątaja, Okrzei, Krzywickiego. Wspomniane grunty Ośrodek Duszpasterski pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu otrzymał w wieczyste użytkowanie aktem notarialnym PBN Poznań, Rep. A.I Nr 5867/77 z dnia 28 kwietnia 1977 r. Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Poznaniu wydał pozwolenie na budowę kościoła pw. NMP Matki Kościoła decyzją z dnia 15 października 1977 r.

Dnia 18 grudnia 1977 r. na placu budowy przyszłego kościoła postawiono krzyż, przy którym przywitano obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i o godz. 17.00 odprawiono pierwszą Mszę św. Wykopy pod budowę kościoła rozpoczęto dnia 29 lipca 1978 r., a prace betoniarsko-murarskie przy fundamentach kościoła 1 października 1978 r. Pierwszą Mszę św. – pasterkę odprawiono w podziemiach kościoła 25 grudnia 1979 r. Od 11 maja 1980 r. przeniesiono już na stałe posługi duszpasterskie do podziemnej części kościoła.

Arcybiskup Poznański Jerzy Stroba przybył do parafii 8 czerwca 1980 r. i przeprowadził pierwszą wizytacją kanoniczną. Dokonał wówczas uroczystego poświęcenia i wmurowania kamieni węgielnych w mur budującego się kościoła. Jeden kamień węgielny został wzięty z Bazyliki Archikatedralnej w Poznaniu, a drugi z kościoła Santa Maria in Vallicella w Rzymie, gdzie znajduje się grób św. Filipa Neri

Arcybiskup Poznański Jerzy Stroba dnia 24 marca 1984 r. wydał dekret erygujący z dniem 1 kwietnia 1984 r. parafię pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu. Dekretem z dnia 27 marca 1984 r.,  pierwszym proboszczem parafii p.w. NMP Matki Kościoła w Poznaniu został mianowany od dnia 1 kwietnia 1984r., ks. Kazimierz Wasela COr. Wikariuszem parafii, dekretem z dnia 27 marca 1984 r., został mianowany z dniem 1 kwietnia 1984 r. ks. Marian Kara COr.

Arcybiskup Poznański Jerzy Stroba podczas drugiej wizytacji kanonicznej parafii dnia 21 września 1986 r. dokonał konsekracji kościoła, poświęcił dwa nowe dzwony o imionach św. Wojciech i Matka Kościoła.

Ksiądz biskup Zdzisław Fortuniak w dniach od 28 do 29 listopada 1992 r. przeprowadził trzecią wizytację kanoniczną parafii. W dekrecie powizytacyjnym z dnia 30 listopada 1992 r., Ksiądz biskup napisał: „Wizytując parafię mogłem się przekonać, że prowadzący ją księża filipini, starają się zaradzać wszystkim potrzebom wspólnoty. Razem z parafianami troszczą się o doprowadzenie do końca budowy i pełnego wyposażenia nowej świątyni, a także o pogłębienie życia religijnego, czego wyrazem są między innymi istniejące w parafii grupy duszpasterskie.”

Stolica Apostolska na prośbę filipinów z Poznania i za zgodą Arcybiskupa Poznańskiego Juliusza Paetza dnia 25 czerwca 1999 r. wydała dokument erygujący Kongregację Oratorium Świętego Filipa Neri w Poznaniu – Świerczewie. Uroczysta introdukcja Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri w kościele parafialnym pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu nastąpiła dnia 9 września 1999 r. – w obecności Arcybiskupa Poznańskiego Juliusza Paetza, Prokuratora Generalnego Konfederacji Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri z Rzymu o. Eduardo Cerrato COr, Prokuratora Krajowego Federacji Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri w Polsce              ks. Zbigniewa Starczewskiego COr.

Arcybiskup Poznański Stanisław Gądecki w dniach 29 i 30 marca 2003 r. przeprowadził czwartą wizytację kanoniczną parafii. 

Ksiądz biskup Zdzisław Fortuniak w sobotę 29 marca 2008 r. przeprowadził piątą wizytację kanoniczną parafii.

Ksiądz biskup Grzegorz Balcerek w środę 20 lutego 2013 r. przeprowadził szóstą wizytację kanoniczną naszej parafii. Na zakończenie wizytacji ksiądz biskup przewodniczył Nowennie i Mszy św. o godz. 18.30. W dekrecie powizytacyjnym ksiądz biskup Grzegorz Balcerek podkreślił wielkie zaangażowanie filipinów w prowadzenie parafii pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu i dbałość o świątynie parafialną.

Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański w poniedziałek 25 maja 2015 r., w uroczystość odpustową Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i w dniu rozpoczęcia obchodów 500-lecia urodzin Świętego Filipa Neri poświęcił w prezbiterium mozaikę „MATER ECCLESIAE”.

Kościół był budowany i jest nieustannie uposażany dzięki wysiłkom i ofiarności parafian oraz staraniem kapłanów Kongregacji, którzy pełnili i pełnią posługę rekolekcyjną oraz duszpasterską w różnych parafiach i wspólnotach zakonnych. Wszelkie składane ofiary były i są przeznaczane na budowę świątyni, jej wyposażenie oraz remonty i konserwację.

Od samego początku tj. od 1969 r. Wspólnota Filipińska w Poznaniu, a od 1999 r. Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri w Poznaniu  związana jest z parafią pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Poznaniu i posługę duszpasterską w niej traktuje jako swoje najważniejsze zadanie.

Ks. Sławomir Ratajczak COr

fundacja(1999)
adres

ul. ks. Kazimierza Waseli 3
61-406 Poznan,

Polska

tel.:+48 61 8305521
www:www.filipini.poznan.pl
e-mailrodzinapar@onet.pl
wspólnotaks. Lucjan Pańkowski COr
ks. Sławomir Ratajczak COr
ks. Waldemar Partyka COr
ks. Grzegorz Zahora COr
kl. Marek Kozakowski COr
now. Marek Szałkiewicz