ks. Mirosław Prasek COr
prokurator@filipini.pl
62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościelna 1
www.filipini.pl

 

Prokurator Krajowy
Federacji Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Polsce

  • wybierany jest przez Kongres Krajowy na sześcioletnią kadencję
  • siedzibą Prokuratora Krajowego Federacji jest jego własna Kongregacja
  • jest właściwym reprezentantem Federacji wobec Episkopatu Polski, Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, Konfederacji i władz państwowych.
  • przygotowuje Kongres Krajowy wraz z Radą Federacji, na którym dokonuje się wyboru funkcyjnych Federacji i aktualizuje się ideę Oratorium w Polsce
  • kieruje pracami Rady Federacji i przewodniczy Sesji Plenarnej.
  • przygotowuje Program Sesji Plenarnej, który zatwierdza Rada Federacji.
  • nadzoruje pracę referentów i opiekuje się wszystkimi dziełami wspólnymi Federacji.
  • prowadzi rejestr wszystkich członków Federacji
  • przygotowuje aktualne wydania Schematyzmu Federacji
  • w ramach wspólnej formacji duchowej przygotowuje program rekolekcji, które odbywają się w listopadzie każdego roku w Gostyniu.