Michele Nicolis CO
revmichelenicolis@gmail.com
Via di Parione, 33
00186 Roma, Italia
Tel. +39 06 6892537

Prokurator Generalny prawnie reprezentuje wobec Stolicy Apostolskiej i wszystkich jej Dykasterii Kongregacje i ich członków oraz Konfederację Oratorium. Wybiera się go co sześć lat na Kongresie Generalnym. Po wygaśnięciu pierwszej kadencji może być powtórnie wybrany. Prokuratura ma siedzibę w Rzymie

Do urzędu Prokuratora Generalnego należą m.in. następujące uprawnienia:

 • Wobec Stolicy Apostolskiej i innych władz kościelnych:
  • Na podstawie otrzymanego zlecenia działa w imieniu poszczególnych Kongregacji a nawet ich członków.
  • Z polecenia Prepozytów przedstawia prośby wobec Stolicy Apostolskiej.
  • Jest uprawniony w zwykłym porządku do działania w imieniu Konfederacji wobec Stolicy Apostolskiej i wszystkich Dykasterii kościelnych, nie wyłączając jakichkolwiek trybunałów.
  • Przekazuje Wydawane przez Stolicę Apostolską reskrypty do wykonania poszczególnym Kongregacjom, bądź ich członkom.

 

 • Co do dóbr ogólnych Konfederacji:
  • Zarządza dobrami należącymi do Konfederacji. Dobra Prokuratury Generalnej są dobrami Konfederacji.
  • Stara się o zabezpieczenie i administrowanie dobrami Kongregacji prawnie istniejących, lecz nie mających odpowiedniej ilości członków oraz tych, które całkowicie wygasły.

 

 • Co do dzieł ogólnych i Kongregacji:
  • Razem z Deputacją Permanentną kieruje dziełami ogólnymi.
  • Troszczy się o bratnią jedność Kongregacji i o współpracę między nimi.
  • W miarę możliwości zabiega o wskrzeszenie wygasłych Kongregacji.
  • Stosownie do odrębnych przepisów uczestniczy w zakładaniu nowych Kongregacji.
  • Jego opiece podlega Archiwum Generalne Konfederacji.

 

(Statuty Generalne Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri pkt.54-62)