Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu


Kongregacja radomska (14 września 2018 roku)

Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu została erygowana 8 września 1972 roku przez Administratora Apostolskiego diecezji sandomierskiej Sługę Bożego biskupa Piotra Gołębiowskiego, z siedzibą w kaplicy przy ul. Siennej 7/9. Duszpasterstwo księży filipinów w tym miejscu rozpoczęło się 29 maja 1959 roku w efekcie uzgodnień pomiędzy ks. Olgierdem Kokocińskim, przełożonym kongregacji tarnowskiej a ks. biskupem Janem Kantym Lorkiem, ordynariuszem diecezji sandomierskiej. Oratorianie przejęli ośrodek duszpasterski prowadzony przez parafię Opieki N.M.P. w Radomiu, w którym prowadzona była działalność charytatywna od 1939 roku przez siostry Szarytki i równolegle misja ewangelizacyjna, rozpoczęta pierwszą Mszą świętą odprawioną 30 października 1939 roku.

Dekret biskupa diecezjalnego z 8 grudnia 1959 roku wyznaczył granice wikariatu eksponowanego z parafii mariackiej, dając możliwość prowadzenia własnych ksiąg chrztów, małżeństw i pogrzebów.

Dnia 29 listopada 1980 roku Kongregacja otrzymała pozwolenie na budowę kościoła wraz z budynkami towarzyszącymi przy ul. Grzybowskiej 22. W wyniku konkursu został w 1981 roku przyjęty projekt dwupoziomowego, nowoczesnego obiektu sakralnego architektów radomskich Wojciecha Gęsiaka i Wojciecha Fałata. 1 maja 1981 roku ks. bp Edward Materski, ordynariusz sandomierski, erygował parafię p.w. Matki Bożej Królowej Świata, pozostawiając jej prowadzenie księżom filipinom. 6 czerwca 1982 roku został poświęcony plac pod budowę kościoła przez sandomierskiego biskupa pomocniczego Stanisława Sygneta, a 8 czerwca rozpoczęły się wykopy pod fundamenty. Pasterką 25 grudnia 1984 roku w dolnym kościele (trzy duże nawy, które dziś służą jako sala teatralno-widowiskowa, kinowa i galeria dla celów kultury religijnej na ok. 700 miejsc) rozpoczęto regularne sprawowanie liturgii w niedziele i święta, a z czasem w dni powszednie. Zwieńczeniem długich lat budowy świątyni była jej dedykacja 18 grudnia 2011 roku przez ordynariusza radomskiego, biskupa Henryka Tomasika. W latach 90-tych XX wieku zakończono inwestycję obiektów towarzyszących wznoszonej świątyni: 3-kondygnacyjnego budynku kongregacyjnego z wydzieloną częścią dla sióstr zakonnych oraz budynku szkolnego, którego budowę rozpoczęto w 80-latach XX wieku jako domu katechetycznego.

Obecnie kongregacja radomska  prowadzi różnorodną  działalność ewangelizacyjną. Zasadnicze jej formy wyrażają się przez duszpasterstwo parafialne obejmujące około dziesięć tysięcy wiernych, w którym działa wiele grup apostolskich wykraczających daleko poza jej granice oraz działalność edukacyjno-wychowawczą, prowadzoną od 1991 roku przez katolickie liceum i gimnazjum, które opuściło dwa tysiące stu piętnastu absolwentów (stan na rok 2017).

Od 1975 działał Zespół Wokalno-Instrumentalny „Oratorium”, który prowadził swą ewangelizację przez muzykę nie tylko w kraju, ale i w różnych miejscach na świecie.

Filipni w Radomiu prowadzą również duszpasterstwo Ruchu Światło-Życie, Rodziny Różańcowej, Oratorium Rodzin, Rycerstwa Niepokalanej, Odnowy w Duchu Świętym, Rodzin Nazaretańskich, Straży Honorowej Serca Jezusowego, Grup Anonimowych Alkoholików, Grupy Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę (najstarszej grupy pielgrzymki radomskiej). Duża uwaga przykładana jest do pracy wśród dzieci i młodzieży, dlatego działają Oratoryjne Stowarzyszenie Radość, świetlica środowiskowa dla dzieci, Grupa Rodzin z dziećmi Niepełnosprawnymi, Stowarzyszenie Harcerstwa „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego. Na terenie objętym naszym duszpasterstwem znajduje się Dom Opieki Społecznej dla dorosłych z etatowym kapelanem oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. ks. Prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego. Od 5 września 2016 roku w miejscu powstania kongregacji przy ul. Siennej powrócono do pierwotnej działalności, która pod nazwą „Oratorium Dobra i Radości” wypełnia dziś niezbędną funkcję charytatywną dla ubogich, bezdomnych, uzależnionych i będących na życiowym rozdrożu. Temu zadaniu pomaga Caritas Parafialny.

W listopadzie 2013 roku wyszedł pierwszy numer miesięcznika parafialnego „Królowa Świata”, będącego źródłem informacji o życiu parafialnym i kulturalnym, ale też, poprzez artykuły formacyjne, drogą ewangelizacji. Od tamtej pory ukazało się już 53 numery gazety. Towarzyszy jej internetowa publikacja „Paradiso” kierowana do młodszego odbiorcy.

Aby podołać tak wielkim wyzwaniom, w odpowiedzi na zaproszenie kapłanów Kongregacji, w sierpniu 2004 roku pracę podjęła wspólnota sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi.

Kongregacja radomska, licząca w 2018 roku trzynastu kapłanów i dwóch kleryków, nie ustaje w realizacji charyzmatu swego patrona św. Filipa Neri, by odczytywać znaki czasu i pełnić posługę w duchu oratoryjnym w miejscu, które powierzyła jej Opatrzność.

Ks. Mirosław Prasek COr

fundacja1972
adresul. Grzybowska 22
26-600 Radom
Polska
tel.:+48 48 3405828
www:www.filipini.radom.pl
e-mailkongregacja@filipini.radom.pl
wspólnotaks. Ryszard Grzybowski COr
ks. Tadeusz Pakuła COr
ks. Józef Mroczek COr
ks. Adam Maj COr
ks. Grzegorz Rogólski COr
ks. Piotr Karasek COr
ks. Ireneusz Gizan COr
ks. Edward Mikusek COr
ks. Jarosław Rożek COr
ks. Karol Warchoł COr
ks. Tomasz Kośka COr
ks. Krzysztof Wiśniewski COr