Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri
w Tomaszowie Mazowieckim

Duszpasterska działalność Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Tomaszowie Mazowieckim sięga lat 1969-1971 i koncentruje się głównie na posłudze typowo parafialnej. Biskup Józef Rozwadowski, ordynariusz łódzki, dekretem z dnia 18 grudnia 1980 roku erygował kanonicznie Kongregację Tomaszowską a Stolica Apostolska dnia 10 stycznia 1989 roku oficjalnie potwierdziła ten fakt ustanawiającą samodzielną Kongregację Oratorium św. Filipa Neri w Tomaszowie Mazowieckim. Kanoniczna erekcja filipińskiej wspólnoty zbiega się z erygowaniem w Tomaszowie Mazowieckim nowej parafii pw. Świętej Rodziny, którą powołał do istnienia łódzki ordynariusz dnia 20 grudnia 1980 roku. Dnia 23 września 1984 roku biskup Józef Rozwadowski poświęcił nowo wybudowaną świątynię, natomiast 26 maja 1987 roku biskup pomocniczy łódzki Adam Lepa poświęcił budynek klasztoru filipinów w Tomaszowie Mazowieckim.

Stosunkowo krótka historia Kongregacji a także parafii pw. Świętej Rodziny w Tomaszowie Mazowieckim ewidentnie dowodzi o szczególnej Bożej opatrzności a dokonania organizacyjno-duszpasterskie mogą cieszyć tak filipińskich duszpasterzy jak i samych parafian, których aktualna liczba przekracza 5000 wiernych.

Kościół w skromnej swej architekturze jest bardzo funkcjonalny i estetycznie urządzony, co sprawia, że jest godnym miejscem modlitwy i spotkań duszpasterskich całej wspólnoty parafialnej. Kapłani oratorium tomaszowskiego realizując swój charyzmat filipiński troszczą się o piękno liturgii. W tej trosce wspierani są przez istniejące w parafii zespoły: liturgicznej służby ołtarza, lektorów, chóru i scholi dziecięcej.

Tomaszowscy filipini inspirowani duchem założyciela kongregacji św. Filipa Neri z wielką odpowiedzialnością podejmują wskazania zawarte w Drodze Duchowej Oratorium nr 133, dobrze wiedzą, że „Eucharystia jest szczytem życia chrześcijańskiego. Jest źródłem miłości i jedności. Nie może istnieć prawdziwa wspólnota chrześcijańska bez Eucharystii. Ona jest pokarmem koniecznym do tego, aby być z Chrystusem i Jego apostołami, a kult Eucharystii i umiłowanie liturgii są zawsze właściwością filipińską. Liturgia bowiem jest praktycznym katechizmem, szkołą wiary i miłości, wyrazem życia chrześcijańskiej wspólnoty”.

W duchu eucharystycznej pobożności i filipińskiej duchowości w kościele tomaszowskiej kongregacji jest prowadzone 40-godzinne nabożeństwo przed uroczystością św. Filipa Neri, a także w każdy ostatni czwartek miesiąca jest organizowany tzw. „Wieczernik” z nabożeństwem adoracyjnym i modlitwami dziękczynienia za kapłanów i wspólnych modlitw o nowe powołania do służby Bożej w Kościele.

Działalność oratoriów świeckich tzw. „Oratorium Saecolare” dorosłych  także młodzieży wspiera filipińskich duszpasterzy w dynamice apostolstwa w duchu św. Filipa i czyni oratorium tomaszowskie żywą i autentyczną wspólnotą podejmującą „Nową Ewangelizację” tak bardzo potrzebną dziś na polskiej ziemi.

fundacja1980
adres

ul. św. Filipa Neri 1, 97-200 Tomaszow Mazowiecki

Polska

tel.:+48 501 815 508
www:www.filipini-tomaszow.pl
e-mail tomaszow-rodziny@archidiecezja.lodz.pl
wspólnotaks. Sławomir Bogusz COr
ks. Grzegorz Chirk COr
ks. Wacław Wojtunik COr

ks. Piotr Stępień COr