Wspólnota w formacji Oratorium św. Filipa Neri
w Grodzisku Wielkopolskim

Od 1 sierpnia 2021 r. o. Michele Nicolis COr — Prokurator Generalny Konfederacji Oratorium św. Filipa Neri ustanowił nową „Wspólnotę w formacji” Oratorium na terenie Archidiecezji Poznańskiej w Grodzisku Wielkopolskim. Tym samym rozpoczęła się oficjalna procedura tworzenia ósmego domu kongregacji księży filipinów w Polsce. Grupę założycielską tworzy trzech kapłanów: ks. Mirosław Prasek COr z Kongregacji radomskiej, prokurator krajowy federacji Kongregacji Oratorium w Polsce, ks. Dariusz Dąbrowski COr z Kongregacji gostyńskiej, dotychczasowy proboszcz sanktuarium Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu oraz ks. Paweł Cyz COr z Kongregacji tarnowskiej. Oprócz tego do tworzenia nowej Kongregacji zgłosiło się dwóch kleryków: Marcin Matysek z diecezji opolskiej i Michał Starnawski COr z Kongregacji radomskiej. Moderatorem tworzącej się wspólnoty został ks. Mirosław Prasek COr.

Metropolita Poznański abp Stanisław Gądecki powierzył filipinom kościół farny i parafię pw. św. Jadwigi w Grodzisku Wielkopolskim. Uroczystej Mszy św. inaugurującej pobyt filipinów w mieście i powierzeniu urzędu proboszcza ks. Dariuszowi Dąbrowskiemu COr przewodniczył biskup Grzegorz Balcerek. Podczas wprowadzenia ks. biskup powiedział do licznie zebranych wiernych:

— Grodzisk Wielkopolski ma swoją historię zakonną. (…) Teraz bogactwem duchowym Waszego miasta stają się księża filipini, ze swoją duchowością pełną radości i gorliwości. (…) Charyzmatem św. Filipa Neri, a po nim jego duchowych synów zwanych filipinami, jest radość, optymizm, gorliwość i praca z młodzieżą. Niech ten duch kwitnie w parafii św. Jadwigi. Niech promieniuje na cały Grodzisk. Przyjmijcie więc nowych duszpasterzy z otwartością i nie bądźcie tylko widzami, ale aktywnymi uczestnikami życia parafialnego.

We Mszy świętej wzięli udział również przedstawiciele samorządu: burmistrz Grodziska Wlkp. Piotr Hojan, starosta Mariusz Zgaiński oraz przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego Sebastian Skrzypczak.

 Kiedy czytamy o działalności księży filipinów, często przewijającym się słowem jest radość. W imieniu naszej delegacji chcemy podziękować za zaproszenie na uroczystość tego radosnego otwarcia, a na nowy czas życzymy błogosławieństwa Bożego i mocy Ducha Świętego na każdy dzień tworzenia kongregacji — powiedział starosta Mariusz Zgaiński.

Natomiast burmistrz Piotr Hojan dodał, że

— Teraz księża filipini, miejmy nadzieję, będą budowali tutaj nie tylko ośrodek swojego zgromadzenia, ale również silny ośrodek duchowy Kościoła. Ogromne to zadanie i wyzwanie. Życzę, by w tej nowej posłudze Pan Bóg błogosławił i tego, abyście w Grodzisku znaleźli swój dom.

Kilka ciepłych słów i zapewnienie o współpracy w dalszym życiu kościoła farnego skierowali do nowych księży również przedstawiciele parafian.

Księża filipini podziękowali za ciepłe przyjęcie i zadeklarowali, że ich nadrzędnym celem będzie budowanie wspólnoty radosnej i ewangelicznej.

— Radość jest naszą charakterystyką. Chcemy mieć pogodne oblicze i roześmiane twarze, które chcemy widzieć również pośród was — powiedział na zakończenie uroczystości ks. Mirosław Prasek COr.

fundacja2021
adres62-065 Grodzisk Wielkopolski,
ul. Kościelna 1
<span „>tel.: 61 444 54 55
www:www.fara-grodzisk.pl
e-mailprokurator@filipini.pl
wspólnotaks. Mirosław Prasek COr
ks. Paweł Cyz COr
ks. Dariusz Dąbrowski COr
ks. Piotr Lipiński COr
ks. Damian Wachowiak
now. Adrian Błaszyk
now. Aleksander Trawiński
now. Robert Ratajski 

Wspólnota w formacji Oratorium św. Filipa Neri w Grodzisku Wielkopolskim — sierpień 2021 r.
od. lewej: .