• Kongres Generalny Oratorium, który winien się zbierać z reguły co sześć lat, jest zebraniem wszystkich Kongregacji św. Filipa. Kongres ten odbywa się w Rzymie, chyba że w specjalnym wypadku, z polecenia Deputacji Permanentnej, wyznaczy się dla tego celu inną miejscowość (por. Kan. 631-633).
 • Członkami Kongresu Generalnego z prawem głosu są (Kan.169):
   1. Prepozyci wszystkich Kongregacji prawnie wybrani lub mianowani, jeśli nie są związani uzasadnioną przeszkodą, winni uczestniczyć w Kongresie.
   2. Delegaci Kongregacji, wśród członków posiadających przynajmniej trzechlecie, należycie wybrani. Jeśli Kongregacja posiada więcej niż trzech członków, należy wybrać jednego delegata; jeśli przynajmniej ośmiu członków, mogą być wysłani dwaj delegaci.
   3. Delegat Stolicy Apostolskiej, Prokurator Generalny, Postulator Generalny, Deputaci Permanentni i Radni Delegaci Konfederacji.

 

 • Deputacja Permanentna przy pomocy Prokuratora Generalnego przygotowuje Kongres Generalny. Dla zgodnego współdziałania, na rok przed Kongresem, Deputacja, a w jej imieniu Prokurator Generalny, postara się wysłuchać zdania wszystkich Kongregacji co do okoliczności czasu i miejsca oraz sporządzenia zestawu spraw, które mają być przedmiotem obrad.

Statuty Generalne, Rozdział IV

 • Kongres Generalny 1942 rok
 •  I Kongres Generalny 1948 rok
 •  II Kongres Generalny 1958 rok
 •  III Kongres Generalny 1969 rok
 •  IV Kongres Generalny 1975 rok
 •  V Kongres Generalny 1982 rok
 •  VI Kongres Generalny 1988 rok
 • VII Kongres Generalny 1994 rok
 • VIII Kongres Generalny 2000 rok
 • IX Kongres Generalny 2006 rok
 • X Kongres Generalny 2012 rok
 • XI Kongres Generalny 2018 rok