ks. Henryk Brzozowski COr

Skarby Świętej Góry

Jan Henryk Newman

Listy na temat powołania filipińskiego

Ks. Henryk Brzozowski COr.

Klasztor świętogórski w latach 1939-1945
i losy jego mieszkańców

« z 2 »
ks. Henryk Jaromin COr.

Filip Neri wzorem kapłana współczesnego

Justyna Majewska-Michy

Mariologiczne aspekty teologii J.H. Newmana

STUDIA EUROPAEA GNESNENSIA 18/2018

ks. Dariusz Dąbrowski COr

Duchowość maryjna Jana Henryka Newmana

Oratoriana 88 (2018), s. 93

Mons. Ricardo Blasquez Perez
Kardynał Arcybiskup Valladolid

W szkole świętego Filipa Neri

Valladolid, 8 czerwca 2015
Tłumaczenie: O. Andrzej Koselak CSsR

Ks. Dariusz Dąbrowski COr

Konstytucje Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri na tle norm Kodeksu prawa kanonicznego o Instytutach Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeniach Życia Apostolskiego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Prawa Kanonicznego

Praca magisterska napisana pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Janusza Gręźlikowskiego
WARSZAWA 2008

ks. Grzegorz Kucza

J.H. Newmana koncepcja religii

Wrocławski Przegląd Teologiczny 12/2, 97-110 2004

ks. Grzegorz Kucza Uniwersytet Śląski w Katowicach

Koncepcja Boga Johna Henry’ego Newmana

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2004, t. 37, z. 2, s. 58–72

Jan Paweł II

Przesłanie Ojca świętego Jana Pawła II

do uczestników Kongresu Generalnego Oratorium św. Filipa Neri w dniu 5 października 2000 roku

za: Oratoriana Nr 40 (2000), s. 22-26

Jan Paweł II

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II

z okazji 400-setnej roczni śmierci św. Filipa Neri wygłoszona 28 maja 1995 roku w Bazylice Santa Maria in Vallicella

za: Oratoriana Nr 33 (1995), s. 7-9

Jan Paweł II

List Ojca Świętego Jana Pawła II

do Członków Konfederacji Oratorium św. Filipa Neri

za: Oratoriana Nr 33 (1995), s. 5-7

Jan Paweł II Nauczanie Papieskie II, 1 1979 (styczeń – czerwiec)

Aktualność orędzia św. Filipa Neri

Homilia wygłoszona w kościele Santa Maria in Vallicella — sobota, 26 maja 1979

ks. Jan Pabis

Żywot św. Filipa Nerjusza

Michalineum, Tarnów 1831