Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie

Trudna i bolesna historia Ojczyzny i Kościoła w czasach rozbiorowych, zwłaszcza z zaborze pruskim i rosyjskim wyraźnie i dokuczliwie doświadczyła zakony i zgromadzenia zakonne, zwłaszcza w Wielkim Księstwie Poznańskim. Wydane 31 maja 1875 roku prawo obowiązujące w całych Prusach zwane „Ustawami Majowymi” znosiło wszystkie wspólnoty zakonne i podobne do nich Stowarzyszenia i kongregacje. To tragiczne i bolesne w skutkach „prawo majowe” dotknęło również Kongregację w Gostyniu, na Świętej Górze.

25 sierpnia 1876 roku, po ponad dwustu latach filipińskiego duszpasterzowania w świętogórskim sanktuarium została zlikwidowana Kongregacja Oratorium w Gostyniu a oratoryjna wspólnota wygnana.

Świętogórscy „wygnańcy” szukali możliwości kontynuowania swojej działalności duszpasterskiej poza terenami zaborów pruskiego i rosyjskiego i na krótki czas osiedlili się w Krakowie. Następnie biskup Alojzy Pukalski, ordynariusz tarnowski, po zapoznaniu się z trudną sytuacją filipińskich wygnańców z Wielkopolski zaprosił kongregacyjnych kapłanów do Tarnowa. Dnia 4 października 1878 roku świętogórscy filipini przenieśli się z Krakowa do Tarnowa i rozpoczęli budowę kościoła i klasztoru podejmując równocześnie duszpasterskie zadania w nowych realiach zachowując charakter oratoryjnego posługiwania a przede wszystkim prawny tytuł Gostyńskiej Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie. Taki fakt prawny istniał do czasu odzyskania niepodległości Polski po I wojnie światowej, kiedy zaistniała możliwość powrotu filipinów do macierzy, na Świętą Górę w Gostyniu. Dnia 19 sierpnia 1919 roku na sesji generalnej w Tarnowie podjęto decyzję o przejęciu gostyńskiego klasztoru i podjęcie zadań reaktywowania życia kongregacyjnego na Świętej Górze, czego dokonał ówczesny przełożony tarnowskiej wspólnoty Ks. Józef Witek wraz z Ks. Muchowiczem i Br. Stanisławem Rygielskim.

stoją: [dr Skowroński], ks. Jan Nepomucen Łukowski COr, ks. Józef Witek COr, ks. Franciszek Mróz COr, ks. Władysław Muchowicz COr, siedzą: ks. Bogusław Królikowski COr, ks. Bernard Preibisz COr, ks. Mateusz Muchowicz COr

Dla uporządkowania prawnego tytułu istniejącej dotąd Gostyńskiej Kongregacji w Tarnowie oraz reaktywowaniu Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu postanowiono erygować kanonicznie Kongregację Oratorium w Tarnowie, która 21 lutego 1925 roku aktem erekcji kanonicznej uzyskała samodzielność a dnia 3 marca tegoż roku dokonała wyboru swojego zarządu.

Wspólnota Oratorium tarnowskiego wierna filipińskiej tradycji i duchowości oratoryjnej na przestrzeni wszystkich lat swojej posługi doskonaliła i aktualizowała swoją pracę duszpasterską.

Dnia 26 sierpnia 1998 roku ordynariusz tarnowski Bp Wiktor Skworc erygował przy filipińskim kościele samodzielną parafię pw. Świętego Krzyża i św. Filipa Neri.

Dziś dynamiczny rozwój różnych form pastoralnych, a w szczególności posługa kaznodziejska, przyczynia się do permanentnego zwiększania liczby uczestników Mszy Świętych, nabożeństw a także spotkań w kościele oraz w salach oratorium.

Przed wspólnotą kongregacji tarnowskiej stoi wielkie wyzwanie stworzenia odpowiedniego zaplecza dla oratoryjnej działalności. W tym celu aktualnie przygotowywana jest odpowiednia sala, która będzie służyła potrzebom „nowej ewangelizacji” w różnych formach pastoralnej działalności.

Na przestrzeni lat działalności duszpasterskiej tarnowskich filipinów należy podkreślić wierność, gorliwość i duchowy profesjonalizm w posłudze kierownictwa duchowego poprzez konfesjonał oraz wysoki poziom kaznodziejstwa i codzienne głoszenie Słowa Bożego.

Wskazania zawarte w „Drodze Duchowej Oratorium” nr 134 wyraźnie potwierdzają, że: „…Udzielanie sakramentu pojednania i częsta Spowiedź były w myśli św. Filipa i w jego praktyce nie tylko środkiem do uwolnienia się od grzechu i do odzyskania spokoju sumienia, ale przede wszystkim środkiem dążenia do doskonałości.  Był on tak przeniknięty Duchem Świętym, że sprawiał wrażenie, iż jego wrodzoną potrzebą jest przekazywanie Go innym przez rozdzielanie Bożego miłosierdzia, oraz w rozmowie duchowej. Ten szczególny charyzmat czynił go niestrudzonym we dnie i w nocy. Jego pokój zawsze był dostępny dla wszystkich; a wszyscy, którzy zwracali się do niego, odzyskiwali pokój i pragnienie chrześcijańskiego życia”.

Tarnowska kongregacja z wielką odpowiedzialnością podejmuje wielorakie formy duszpasterstwa oratoryjnego i parafialnego w myśl wskazań Soboru Watykańskiego II, odpowiadając tym samym na wyzwania, jakie dziś stawia Kościół Powszechny i Kościół lokalny, z którym się w pełni utożsamia.

fundacja1925
adresul. Pilsudskiego 9
33-100 Tarnow
Polska
tel.:+48 14 6262692
www:www.filipini.eu
e-mailparafia@filipini.eu
wspólnotaks. Jan Bukowski COr
ks. Tadeusz Bańkowski COr
ks. Wiesław Fraczek COr
ks. Edwin Przeszłowski COr
ks. Maciej Mitera COr
ks. Rafał Zieliński COr
ks. Marcin Krakowski COr
ks. Mateusz Kiwior COr
ks. Robert Piechnik COr
ks. Mirosław Jasnosz COr
ks. Michał Witek COr
ks. Patryk Żelichowski COr

Wspólnota tarnowska — 2015 rok