Bytów: Stowarzyszenie NAZARET im. św. Filipa Neri

Nazwa pełna:

Stowarzyszenie NAZARET im. św. Filipa Neri

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000085599
NIP: 842-16-07-471
REGON: 771522483

numer konta bankowego:
Pekao S.A I oddział Bytów: 60 1240 3783 1111 0000 4089 1488

adres email: stowarzyszenienazaret@wp.pl

 

Cele działania:

 • wszechstronny i możliwie najpełniejszy rozwój członków i uczestników Stowarzyszenia
 • wychowanie dzieci i młodzieży do odpowiedzialności oraz osiągnięcia dojrzałości chrześcijańskiej
 • budowanie wśród dzieci i młodzieży autorytetu rodziców i wychowawców, kształtowanie postaw zaufania i szacunku
 • wspomaganie rodzin w zadaniach wychowawczych oraz w ich samorealizacji
 • praca z osobami niepełnosprawnymi oraz rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających osobom niepełnosprawnym
 • działalność dobroczynna na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych
 • działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
 • działalność kulturalna wśród dzieci i młodzieży
 • przyczynianie się do rozwoju kultu religijnego wśród dzieci, młodzieży i rodzin

 

Zarząd:

Maciej Horbacz – prezes zarządu
Wioletta Warmijak – wiceprezes zarządu
Joanna Główczewska – członek zarządu
Ewa Stopa – członek zarządu
ks. Krzysztof Szary COr – asystent kościelny

strona internetowa: http://www.nazaret.pl/index.php

Gostyń: Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera

Nazwa pełna:

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000248432
NIP: 6961779878
REGON: 300222139 

Data rejestracji: 4 stycznia 2006 r

Adres siedziby: Święta Góra 1, Głogówko, 63-800 Gostyń, Polska

Cel działania:

 1. Kontynuacja dawnej tradycji muzycznej, wpisanej w charyzmat kongregacji oratorium świętego Filipa Neri.
 2. Ochrona i opracowywanie zasobów biblioteki klasztoru na Świętej Górze.
 3. Inicjowanie i wspieranie edukacji i kultury, w szczególności poprzez promowanie chóru świętogórskiego oraz orkiestry świętogórskiej.
 4. Współpraca z różnymi środowiskami na rzecz rozwoju lokalnego.
 5. Działalność promocyjna i wydawnicza.
 6. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i promocja środowiska niepełnosprawnych w społeczeństwie
 7. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

Zarząd:

Krzysztof Ludwik Fekecz — od 4 stycznia 2006 r. — prezes
Leszek Marian Jankowski — od sierpnia 2018 r. —  wiceprezes
ks. Jakub Edward Przybylski COr — od 4 stycznia 2006 r. — członek zarządu
Piotr Kaczor Od 4 stycznia 2006 r. — członek zarządu

strona internetowa: http://www.jozefzeidler.eu/web/index.php

Gostyń: Stowarzyszenie Promocji Kultury Chrześcijańskiej „IGNIS”

Nazwa pełna:

Stowarzyszenie Promocji Kultury Chrześcijańskiej „IGNIS”

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS 0000035811
REGON 411160866

Data rejestracji: 5 listopada 2001 r.

Adres siedziby: Głogówko 1, 63-800 Gostyń, Polska

Cel działania:

 1. Promowanie wartości chrześcijańskich w życiu publicznym, kulturze i sporcie,
 2. Przeciwstawianie się złu, agresji, niesprawiedliwości w życiu społecznym,
 3. Promocja kultury i twórczego stosunku do życia,
 4. Dążenie do zbliżenia między ludźmi różnych kultur i narodów, z poszanowaniem odrębności narodowych i kulturowych.
 5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i promocja środowiska niepełnosprawnych w społeczeństwie.

 

Zarząd:

ks. Marek Andrzej Dudek COr — od listopada 2001 r. — prezes
Janusz Woźniak — od 5 listopada 2001 r. — wiceprezes
Leszek Zenon Dworniczak — od 5 listopada 2001 r. — członek
Jerzy Waldemar Przeniczka — od 5 listopada 2001 r. — członek

Radom: Oratoryjne Stowarzyszenie „RADOŚĆ”

Nazwa pełna:

Oratoryjne Stowarzyszenie „RADOŚĆ”

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS  0000083609
NIP   7962383551
REGON 672011641 

Data rejestracji:  24 stycznia 2002 r.

Adres siedziby: ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom, Polska

 

Cel działania:

 • wszechstronny i możliwie najpełniejszy rozwój członków i uczestników stowarzyszenia
 • wychowanie dzieci i młodzieży do odpowiedzialności oraz osiągnięcia dojrzałości chrześcijańskiej
 • budowanie wśród dzieci i młodzieży autorytetu rodziców i wychowawców, kształtowanie postaw zaufania i szacunku
 • wspomaganie rodzin w zadaniach wychowawczych oraz w ich samorealizacji
 • praca z osobami niepełnosprawnymi oraz rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających osobom niepełnosprawnym
 • działalność dobroczynna na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych
 • działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
 • działalność kulturalna wśród dzieci i młodzieży
 • przyczynianie się do rozwoju kultu religijnego wśród dzieci, młodzieży i rodzin.

 

Zarząd:

Alicja Maria Pukas — od 24 stycznia 2002 r. — prezes zarządu
ks. Ireneusz Adam Gizan COr — od 24 stycznia 2002 r. — wiceprezes
Emilia Zajączkowska — od 24 stycznia 2002 r. — sekretarz

Tomaszów Mazowiecki: Fundacja „DWA SKRZYDŁA””

Nazwa pełna:

Fundacja „DWA SKRZYDŁA”

Forma prawna: fundacja

KRS 0000443380
NIP 7732472794
REGON 101514554

Data rejestracji 10 grudnia 2012 r.

Adres siedziby: Św. Antoniego 97, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Polska

 Cel działania:

 • wspieranie osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej (zdrowotnej, materialnej, społecznej, rodzinnej)
 • podejmowanie i wspieranie działań w zakresie promocji wolontariatu
 • promocja zdrowia i zdrowego trybu życia
 • profilaktyka chorób i zachowań ryzykownych, związanych ze zdrowiem i funkcjonowaniem społecznym (edukacja prozdrowotna), w tym realizacja zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej,
 • promocja uniwersalnych postaw moralnych oraz propagowanie postaw humanistycznych, prospołecznych, patriotycznych, w tym poprzez działalność oświatową i kulturalną,
 • prowadzenie oraz wspieranie działań mających na celu szeroko rozumiany rozwój osobisty jednostek i rozwój społeczeństwa, w tym wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę, wychowanie, kulturę i sztukę,
 • prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocję wszelkiego rodzaju działań związanych z integracją społeczną i przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu i zawodowemu, w tym prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywacji zawodowej i życiowej, w tym działania na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, osób niepełnosprawnych
 • porady i usługi prawne, psychologiczne, doradcze, specjalistyczne, terapeutyczne, rehabilitacyjne, koordynujące,
 • prowadzenie działań na rzecz rozwoju samorządności i efektywnego zarządzania, w tym podnoszenia kompetencji kierowniczych w instytucjach państwowych, samorządowych, pozarządowych i prywatnych,
 • działania mające na celu promocję rzeczpospolitej Polskiej oraz jej regionów
 • realizację przedsięwzięć badawczych i naukowych
 • podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty.

 

Zarząd:

ks. Grzegorz Stanisław Chirk COr — od 29 czerwca 2018 r. — prezes
Hubert Bogusław Cabała — od 29 czerwca 2018 r. — członek zarządu
Monika Izabela Ronek — od 29 czerwca 2018 r.— członek zarządu

strona internetowa: http://hospicjum-tomaszow.pl/

Tomaszów Mazowiecki: Fundacja Społeczna „RAZEM”

Nazwa pełna:

Fundacja Społeczna „RAZEM”

Forma prawna: fundacja

KRS 0000203730
NIP 7730009419
REGON 590278698

Data rejestracji: 15 kwietnia 2004 r.

Adres siedziby: Polna 56A, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Polska

 

Cel działania:

 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

 

Zarząd:

Aneta Elżbieta Gala — od 23 lipca 2019 r. — prezes zarządu
Marta Dulas — od 16 kwietnia 2014 r. — wiceprezes zarządu
Andrzej Michał Witek — od 16 kwietnia 2014 r. — członek zarządu
Beata Włodarczyk — od 16 kwietnia 2014 r. — członek zarządu
Jolanta Teresa Szmidt — od 23 lipca 2019 r. — członek zarządu

strona internetowa: http://www.fundacjarazem.tm.pl/

Studzianna: Stowarzyszenie Przyjaciół Bazyliki w Studziannie

Nazwa pełna:

Stowarzyszenie Przyjaciół Bazyliki w Studziannie

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS 0000214858
REGON 590744887

Data rejestracji: 18 sierpnia 2004 r.

Adres siedziby: Główna 7, Studzianna, 23-315 Poświętne, Polska

 Cel działania

 1. Podejmowanie działań w celu remontu i renowacji zespołu bazyliki i klasztoru księży filipinów w Studziannie wpisanego do rejestru dóbr kultury narodowej.
 2. Ochrona wspólnych interesów ich członków.
 3. Wspieranie idei ochrony zabytków, dóbr kultury i tradycji.
 4. Prowadzenie działalności charytatywnej.
 5. Organizowanie różnorodnych imprez i innych form upowszechniania kultury muzycznej i artystycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 6. Współdziałanie ze stowarzyszeniami kulturalnymi i innymi instytucjami upowszechniającymi kulturę.

 

Zarząd:

Marian Pisarski — od 18 sierpnia 2004 r. — prezes
ks. Jerzy Cedrowski COr — od 18 sierpnia 2004 r. — zastępca prezesa
Zbigniew Gretka — od 18 sierpnia 2004 r. — zastępca prezesa
Maria Łuczkowska — od 21 listopada 2005 r. — skarbnik
Włodzimierz Andrzej Mleczko COr — od 2 lutego 2012 r. — sekretarz
Jan Wieruszewski — od 18 sierpnia 2004 r. — członek zarządu

strona internetowa: https://www.spb.rodzina.net