OratoryjneKsięży filipinówInne

 

ks. Henryk Brzozowski COr

Skarby świętej Góry

© Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri
Gostyń 2022

ks. Henryk Brzozowski COr

Piękno i Radość
Ikonografia św. Filipa Neri w sztuce polskiej

Gostyń 2022

ks. Leon Praczyk COr

Kazania świętogórskie

Gostyń 2021

Leszek Jankowski

Muzyczne skarby Świętej Góry
Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA j jego twórcy

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera
Święta Góra, Głogówko 1, 63-800 Gostyń
www.jozefzeidler.eu

Święta Góra 2020

ks. Lech Gralak

Ks. Jan Pabis
Życie i działalność

Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Teologiczny

Lublin 1977 (2020)

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2020

Józef Zeidler

Nieszpory

Sinfonietta Cracovia Polski Chór Kameralny
Dyrygent: Michał Klauza

Musica Sacromontana

DUX Recording Producers
2020

ks. Dariusz Dąbrowski COr

Ksiądz Wawrzyniec Kuśniak COr
Krótka historia dobrego życia

Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri
Gostyń 2019

Jean Honoré

Myśli Johna Henry’ego Newmana

tłum. z francuskiego: Czesław Mazurek

Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”
Lublin 2019

Tytuł oryginału: La pensée de John Henry Newman
Paryż 2010

Ks. Henryk Brzozowski COr

Kasata i powrót 1876-1919
Pamiątka na 100-lecie powrotu Filipinów na Świętą Górę

Gostyń 2019

Paul Türks COr

Filip Neri
czyli ogień radości

tłum: ks. Mieczysław Stebart COr

Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o.
Poznań 2019

Tytuł oryginału: Phillipp Neri oder Feuer der Freude

Ks. Waldemar Partyka COr

Nowenna do św. Jana Henryka Newmana
o światło Prawdy

FLOS CARMELI
Poznzań 2019

Ks. Dariusz Dąbrowski COr (red)

Pamiątka jubileuszu 350-lecia Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze Gostyńskiej

Gostyń 2018

Ks. Ryszard Kozłowski COr

Spotkania ze świętymi

Wydawnictwo Sióstr Loretanek
Warszaw 2017

Eliza Piotrowska

Los Santos Sonerientes
San Felipe Neri

Wydawnictwo Święty Wojciech
Poznań 2015

Eliza Piotrowska

Święci Uśmiechnięci
Święty Filip Neri

Wydawnictwo Święty Wojciech
Poznań 2015

ks. dr Adam Adamski COr
ks. Jakub Przybylski COr
ks. Michał Kulig COr


Dom cudów Maryi 1512-2012
Pamiątka jubileuszu 500-lecia uznania cudów na Świętej Górze w Gostyniu


Święta Góra 2015

Carlo Gasbarri

Przemytnik Chrystusa
św. Józef Vaz COr — Apostoł Cejlonu
życie, cuda, dzieło

tłum. ks. Mieczysław Stebart COr

Tytuł oryginału: Contrabbandiere di Cristo. P. Vaz, l’Apostolo di Ceylon

Wydawnictwa „AA”
Kraków 2015

Ks. Ryszard Kozłowski COr

Radość chrześcijańska
Spotkania ze św. Filipem Neri

Wydawnictwo Sióstr Loretanek
Warszaw 2015

Antonio Cistellini

Święty Filip Neri
Krótka historia wielkiego życia

tłum.: Ks. Mieczysław Stebart COr

2015

Tytuł oryginału: San Filippo Neri. Breve storia di una grande vita
Wyawnictwo „Memorie Oratoriane”
Firenze 1996

ks. bp Józef Zawitkowski

Daj mi serce nowe
Nowenna z racji 500-lecia urodzin św. Filipa Neri

Święta Góra, Gostyń 2014

 

Dr Ulrike Wick-Alda, Dr Paul Bernhard Wodrazka


Prowadziło go łagodne światło
Błogosławiony John Henry NewmanKazania Papieża Benedykta XVI z okazji beatyfikacji Oratorianina i Kardynała oraz teksty liturgiczne na dzień jego wspomnienia

tłum.: ks. Mieczysław Stebart COr

Dominus Verlag
Augsburg 2011

Duch św. Filipa Neriusza
ku zbudowaniu osób Bogu poświęconych oraz i świętych pragnących dojść do doskonałości


Nakładem XXX. Filipinów w Tarnowie
Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów


Tarnów 1895


Wydawnictwo W drodze
Poznań 2011

Ks. Zbigniew Starczewski COr

Formy działalności apostolskiej w Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Polsce w latach 1668-2010
Studium historyczno-pastoralne

Gostyń, Święta Góra 2010

Ks. Mieczysław Stebart COr
Ks. Jan Chodór COr


Słudzy Boży
ks. Ferdynad Machay COr
ks. Jan Michałkowski COr
męczennicy z Oratorium św. Filipa Neri


Gostyń, Święta Góra 2008

Hans Tercic

Filip Neri
Miłość zwycięża wszelkie lęki

tłum. z języka włoskiego: ks. Mieczysław Stebart COr

Gostyń, Święta Góra 2007

Ks. Marian Gosa COr

Ks. Michał Smagacz COr
29.09.1929 – 11.04.2002

Wielki kaznodzieja i misjonarz, oraz prefekt i dyrygent
Świętogórskiej Orkiestry Dętej na Świętej Górze w Gostyniu

Gostyń, Święta Góra 2006

Ks. Henryk Brzozowski COr

Vasa Sacra
Naczynia eucharystyczne przechowywane w polskich skarbcach filipińskich

Gostyń, Święta Góra 2005

Danuta Idaszak

Muzyka u Księży Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu

Gostyń 2004

Ks. Henryk Jaromin COr

Filip Neri
Sokrates Chrześcijański

Gostyń, Święta Góra 2004

Ks. Zbigniew Starczewski COr
Ks. Henryk Brzozowski COr


Święta Góra Gostyń
Sanktuarium Świętogórskiej Róży Duchownej


Gostyń 2003

John Henry Newman

Kazania uniwersyteckie

Wydawnictwo ZNAK, 2002

Ks. Mirosław Prasek

Św. Filip Neri
myśli na każdy dzień

tłum.; ks. Włodzimierz Mleczko COr.

Radom 2001

z książki: „Das leben des heiligen Philipp Neri”,
Carl B Reiching
Regensburg 1859

Ks. Mirosław Prasek COr

św. Filip Neri
Listy

tłum.: Anetta Kryspel

Radom 2000

Tytuł oryginału: San Filippo Neri. Gil scritti e le massime
Brescia 1994

Federacja Kongregacji Oratorium św. Filipa w Polsce

Święty Alojzy Scrosoppi

John Henry Newman

Rozmyślania i modlitwy
poezje

tłum.: Zygmunt Kubiak

Instytut Wydawniczy PAX
Warszawa 1995

Oreste Cerri

Filip Neri
Anegdoty o świętym

tłum.: ks. Mieczysław Stebart COr

Poznań 1995

Tytuł oryginału: S. Filippo Neri — Aneddotico
Roma 1939

Ks. Władysław Nater COr, Stanisław Stanic

Dzieje Sanktuarium Matki Boskiej Świętorodzinnej w Studziannie

Studzianna 1992

Krystyna Kuźmak

Maria Rosa Mystica
Sanktuarium na Świętej Górze Gostyńskiej

Gostyń 1998

Charles Stephen Dessain

John Henry Newman — pionier odnowy Kościoła

tłum. z angielskiego: ks. Mieczysław Stebart COr

Księgarnia Świętego Wojciecha
Poznań 1989

Ks. Henryk Jaromin COr

Filip Neri
Sokrates Chrześcijański

Tarnów 1977

Ks. Henryk Jaromin COr

Zarys historii Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Polsce (1668-1968)

Nasza Przeszłość
Kraków 1970

Żywot św. Filipa Nerjusza

tłum. z włoskiego: ks. Jan Pabis COr

Tarnów 1931

Ks. Adam Adamski COr

Człowiek nie jest miarą wszechrzeczy

Wydawnictwo Święty Wojciech 2022

Ks. Henryk Brzozowski COr

Kościół Błażejewie k. Dolska
Zapomniane ślady św. Jakuba Apostoła

Gostyń 2021

red. Robert Necek, Joanna Sobczyk-Pająk

Jan Paweł II
Komunikacja i kultura
w 100-lecie urodzin Wielkiego Papieża

ks. prof. dr hab. Adam Maj COr:
Kulturowy wymiar szkoły katolickiej w perspektywie nauczania Jana Pawła II
ss. 258-274

Wydawnictwo Arsarti, 2020

Krystyna Chałas, ks. Adam Maj COr

Nauczanie Jana Pawła II w procesie wychowawczo-dydaktycznym szkoły
Tom I: Edukacja przez projekty drogą zgłębiania nauczania Jana Pawła II

Wydawnictwo «scriptum», 2020

ks. Mieczysław Stebart COr

Marta Robin. Stygmaty, ofiary, mistyka i Ogniska.

Wydawnictwo „AA”
Kraków 2018

prof. dr hab Krystyna Chałas, ks. dr hab. Adam Maj COr, prof. KUL

Encyklopedia aksjologii pedagogicznej

POLWEN Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne
Radom 2016

Ks. Adam Maj COr (red.)

Tożsamość współczesnej szkoły katolickiej

Wydawnictwo KUL
Lublin 2015

Ks. Piotr Karasek COr

Zagrożenia rodziny polskiej w warunkach transformacji i próby ich przezwyciężenia

Radom 2015

Ks. Henryk Brzozowski COr

Srebrna architektura, czyli o tabernakulach
barokowych zachowanych w granicach obecnej Rzeczpospolitej

w: ARCHITECTUS nr 2(34)/2013
Pismo Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej

Wrocław 2013

Ks. Adam Adamski COr

Wyznanie wiary
Propozycje katechez na rok wiary

Katecheza dorosłych w Archidiecezji Poznańskiej

Wydawnictwo „Święty Wojciech”
Poznań 2012

Ks. Adam Maj COr

Integralne wychowanie w szkole katolickiej

2010

Ks. Adam Maj COr (red)

Wybrane zagadnienia wychowania chrześcijańskiego

2009

K. Chałas, A. Maj, J. Mariański

Wychowanie ku wartościom religijnym
Elementy teorii i praktyki, tom IV

Wydawnictwo Jedność 2009

Ks. Ryszard Kozłowski COr

Wewnętrzny nauczyciel człowieka
Eeje z teologii egzystencjalnej 

Eneteia
Wydawnictwo Psychologii i Kultury
Warszawa 2008

Ks. Adam Maj COr

Katolickie Liceum w Radomiu w okresie przemian oświatowych (1991-2006)

Radom 2008

Ks. Tadeusz Bańkowski COr

Uczeń Chrystusa idzie za swoim Mistrzem
Rozważania na drogę krzyżową

Rzeszów 2008

 

Ks. Adam Adamski COr

Galileusza listy teologiczne oraz filozofia i teologia nauki

Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Telogiczny
Poznań 2007

Ks. Ryszard Kozłowski COr

Filozofia osoby ludzkiej: w ujęciu Czesława Stanisława Bartnika 

Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej
Słupsk 2006

ks. Adam Adamski COr

Galileusza filozofia i teologia nauki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Teologii, Studia i materiały nr 53
Poznań 202

Ks. Adam Maj COr

Szkolnictwo Katolickie w III RP

Warszawa 2002

Ks. Adam Maj COr

Dziesięciolecie Katolickiego Liceum w Radomiu 1991-2001

Radom 2001

Ks. Marian Gosa COr

Uczyńcie, co wam mówi Syn
Misje parafialne i ich odnowienie

Poznań 1997

Ks. Michał Smagacz COr

W miłości Boga i Ojczyzny

Poznań 1996

Ks. Adam Adamski COr

Galileusz
Kopernikanizm
Biblia
Galileusza filozofia i teologia nauki na podstawie listu „Do Krystyny z Lotaryngii, Wielkiej Księżnej Toskańskiej”

Bonami
Poznań 1995

Ks. Marian Gosa COr

Bądźcie dobrzy!
Jeżeli potraficie!
Rekolekcje parafialne i filipini polscy

Bonami
Poznań 1995

Ks. Marian Gosa COr

Spotkania u Świętogórskiej Matki
Rekolekcje zamknięte na Świętej Górze

Oficyna Współczesna
Wrocław 1994

ks. Lech Gralak

Kryptonim „Pątnicy”.
Służba Bezpieczeństwa wobec pieszych pielgrzymek na Jasną Górę w latach 1976–1988

IPN Warszawa 2020, 472 s., ISBN 978-83-8229-042-4
Seria wydawnicza: „Monografie”, tom 155

red. Robert Necek, Joanna Sobczyk-Pająk

Jan Paweł II
Komunikacja i kultura
w 100-lecie urodzin Wielkiego Papieża

ks. Prof. Stephen Morgan
Ogień zapalony niegdyś na Górze Moria: Wojtyła i Newman o warunkach dla propozycji Chrystusa
ss. 82-95

Wydawnictwo Arsarti, 2020

Elżbieta Orzechowska

Duchowieństwo Diecezji Sandomierskiej w Powstaniu Styczniowym

Sandomierz 2018

Vittorio Messori

Kościół katolicki i jego wrogowie

tłum.: ks. Mieczysław Stebart COr

Tytuł oryginału: Emporio cattolico. Uno sguardo diverso su storia e attualità

Wydawnictwo „AA”
Kraków 2016

Anna Maria Turi

Latającymnich
Święty Józef z Kupertynu
Życie i cuda

tłum:. ks. Mieczysław Stebart COr

tytuł oryginału: San Giuseppe da Coperrtino. Anime e corpo in volo verso Dio

Wydawnictwa „AA”
Kraków 2015

Ks. Alojzy Henel CM

„Oto Ja Służebnica Pańska”
w 75 rocznicę Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Świętogórskiej

Gostyń, Święta Góra 24 czerwca 2003 roku

Carlo Maria Martini, Godfried Danneels, Benoît Standaert

Duch apostolstwa

tłum.: ks. Mieczysław Stebart COr

Wydawnictwo „M”
Kraków 2003

Hans Conrad Zander

Święci przestępcy
czyli przedziwne historie Ojców Pustyni

tłum.: ks. Mieczysław Stebart COr

Wydawnictwo „M”
Kraków 2002

Louis de Wohl

Św. Franciszek z Asyżu

tłum. z niem.: ks. Mieczysław Stebart COr

Wydawnictwo „M”
Wydawnictwo OO. Franciszkanów
Kraków 1996

Edward Francis Murphy

Życie Madame Lavallière

tłum. z ang.: ks. Mieczysław Stebart COr

Wydawnictwo „M”
Kraków 1995

 Louis de Wohl

Twierdza Boga

tłum. z niem.: ks. Mieczysław Stebart COr

Wydawnictwo „Pallottinum”
Poznań 1992