Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu

To pierwsza wspólnota filipińska powstała na ziemiach polskich. Została erygowana 9 lipca 1668 r. oraz uroczyście instalowana na Świętej Górze 4 października 1668 r. za aprobatą papieża Klemensa IX.  

Jej organizatorem i fundatorem był ks. Stanisław Grudowicz, profesor Akademii Lubrańskiego w Poznaniu i zarazem proboszcz parafii św. Małgorzaty na Śródce (dziś dzielnica Poznania). Wielką rolę w powstaniu świętogórskiej wspólnoty odegrał magnat wielkopolski Adam Konarzewski, który stał się fundatorem i dobrodziejem Oratorium gostyńskiego dając podstawy materialne do urzeczywistnienia się tego niezwykłego dzieła.

Nowo powstała Kongregacja podjęła opiekę duszpasterską nad Sanktuarium Maryjnym na Świętej Górze, które już wówczas było bardzo znane w całej Wielkopolsce. W roku 1675 przystąpiono do budowy nowej świątyni, a następnie i klasztoru, tworząc wspaniały zespół budowli stanowiącej do dziś jeden z najcenniejszych obiektów sztuki baroku w naszej ojczyźnie.

Historia Kongregacji ściśle związana jest z historią Ojczyzny, doskonale ukazuje dni chwały i dni upadków, do których niewątpliwie należy bolesna kasata Kongregacji w wyniku tzw. „ustaw majowych” wydanych przez rząd pruski likwidujący w roku 1876 Kongregację Świętogórską.

Rozproszeni kapłani i bracia wygnani z gostyńskiego klasztoru szukali możliwości zorganizowania na nowo życia oratoryjnego najpierw w Krakowie, a później znaleźli swoje miejsce w Tarnowie, gdzie przystąpili do budowy domu i kościoła filipińskiego oraz sali Oratorium. Za zgodą Biskupa tarnowskiego rozpoczęli działalność duszpasterską, jako kapłani Kongregacji Gostyńskiej z siedzibą w Tarnowie.

Po odzyskaniu niepodległości filipini powrócili w 1919 r. na Świętą Górę, aby ponownie rozpocząć działalność duszpasterską w świętogórskim Sanktuarium. Wielkie zasługi reaktywowania Kongregacji w Gostyniu miał ks. Józef Witek, który przeszedł do historii filipinów gostyńskich, jako postać wyjątkowa i opatrznościowa.

Kongregacja świętogórska do dziś spełnia rolę stróżów najważniejszego Sanktuarium Maryjnego Wielkopolski, a klasztor służy nie tylko jako mieszkanie dla księży i braci, ale pełni także funkcję Domu Rekolekcyjnego gromadzącego wiernych z całej Polski a także z zagranicy.

Oprócz opieki nad Sanktuarium i prowadzenia Domu Rekolekcyjnego, kapłani Kongregacji Gostyńskiej:

— prowadzą parafię NMP Świętogórskiej przy sanktuarium;
— prowadzą parafią św. Jakuba Apostoła w Błażejewie;
— prowadzą grupy duszpasterskie: Oratorium świeckie (dorosłych, młodzieży i dzieci);
— zajmują się duszpasterstwem trzeźwościowym;
— prowadzą duszpasterstwo rodzin (rekolekcje kursy, warsztaty, indywidualne spotkania)
— działa jedno z najstarszych bractw różańcowych w Polsce (zał. 1631 r.);
— działa Filipińska Szkoła Nowej Ewangelizacji;
— corocznie odbywają się Archidiecezjalne Dni Młodzieży PARADISO;
— prowadzą rekolekcje i misje we wszystkich diecezjach polskich;
— są katechetami w okolicznych szkołach: w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu;
— w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu; w Szkole Podstawowej w Piaskach;
— posługują jako spowiednicy i kapelani okolicznym domom sióstr zakonnych;
— służą pomocą duszpasterską w okolicznych parafiach;
— prowadzą Dom Formacyjny dla kleryków w Poznaniu, gdzie znajduje się kaplica pw. św. Jana Henryka Newmana.

Kongregacja świętogórska kultywuje także tradycje muzyki oratoryjnej. Przy klasztorze funkcjonuje Świętogórska Orkiestra Dęta oraz Chór „Palestrina”. Kongregacja wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera organizuje cykliczne koncerty muzyki oratoryjnej (Festiwal Musica Sacromontana, Zaduszki Jazzowe, Oratorium Kolędowe i Wielkopostne, koncerty w ramach Eko-festynu) oraz promuje twórczość współczesną poprzez cykliczne koncerty poezji śpiewanej w ramach „Świętogórskich Spotkań w Krainie Łagodności”.

fundacja1668
adres

Święta Góra – Głogówko 1, 63-800 Gostyń,

Polska

tel.:+48 65 5720014
faks:+48 65 5720014
www:www.filipini.gostyn.pl
e-mailsanktuarium@filipini.gostyn.pl
wspólnota

ks. Zbigniew Starczewski COr
ks. Eugeniusz Hanas COr
ks. Henryk Brzozowski COr
ks. Adam Anioł COr
ks. Stanisław Gawlicki COr
ks. Leszek Woźnica COr
Ks. Krzysztof Górski COr
ks. Adam Adamski COr
ks. Marek Dudek COr
ks. Robert Klemens COr
ks. Jacek Niesyto COr
ks. Jakub Przybylski COr
ks. Michał Kulig COr
ks. Paweł Ogrodnik COr
ks. Dawid Majda COr
br. Stanisław Jakubczyk COr
br. Franciszek Kiklica COr
br. Robert Pietrowski COr
ks. Filip Michalak COr
dk. Tomasz Gabler COr
dk. Adam Pupka COr
kl. Oskar Śliwiński COr

Wspólnota kongregacji gostyńskiej podczas dnia skupienia z przedstawicielami dekanatu pod przewodnictwem
ks. bpa Szymona Stułkowskiego — 26 maja 2020 roku